Witaj, Log in

Reklamacje

1. W przypadku ujawnienia się wady Towaru Klient może wedle własnego uznania skorzystać albo  z gwarancji producenta albo w przypadku gdy towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową Klient może skorzystać z uprawnień  wynikających z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827). oraz kodeksu cywilnego.

2. W przypadku skorzystania z uprawnień z gwarancji reklamację kierować należy do gwaranta wymienionego w karcie gwarancyjnej. W przypadku korzystania z uprawnień instytucji niezgodności towaru konsumenckiego z umową na podstawie z ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumentów (Dz.U. 2014, poz. 827) oraz kodeksu cywilnego Klient powinien złożyć reklamację Sprzedawcy. 

3. Jeśli towar będzie zawierał wadę, klient może złożyć reklamację w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania towaru. Będzie ona  rozpatrywana w ciągu 14 dni roboczych licząc od dnia złożenia reklamacji. Jeżeli będzie uznana za zasadną towar zostanie wymieniony lub  zostanie zwrócona kwota zakupu towaru oraz koszty zwrotu towaru  jeśli takie klient poniósł.

4. Reklamacja powinna być złożona na piśmie określać dane klienta , jego adres, numer zamówienia oraz opis stwierdzonej niezgodności towaru z umową.

5. Przy odbierze przesyłki klient jest zobowiązany do zwrócenia uwagi na jej stan. W przypadku uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności towaru, niezgodności towaru z zamówieniem klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym sprzedawcy.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru.

6. Do reklamacji Towaru kupionego na podstawie niniejszego regulaminu zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego. 

7. Przy odbiorze przesyłki zawierającej Towar w momencie odbioru klient powinien zwrócić uwagę na stan odbieranej przesyłki. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki, niekompletności Towaru, niezgodności towaru z Zamówieniem Klient zobowiązany jest do powiadomienia o tym Sprzedawcy. 
O nas

Naszym celem jest dbanie o zdrowie i dobro naszych klientów oraz udostępnianie najskuteczniejszych rozwiązań w zakresie leczenia, profilaktyki i rehabilitacji. W trosce o Państwa satysfakcję i zadowolenie oraz o wzajemną miłą współpracę, nasza wykwalifikowana i doświadczona kadra gwarantuje Państwu najwyższy poziom obsługi.

Kontakt

  • Facebook Nasze konto na facebooku
  • Phone +48 22 274 24 40
  • Mail sklep@sklepmedyczny.com.pl
  • DiabMed - 2017, 22 274 24 40, sklep@sklepmedyczny.com.pl
    wykonanie:  blink media